This is an awesome caption for Ezio. Note: This whole image is linked This is an awesome caption for Marcus with a link

СХЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКА ШКОЛА ПО КАРТИНГ

 

I.Първи урок (60 минути, 5 обиколки)

1.       Обучението стартира с описание на основните части на картинга, нагледно показване върху схема налична на пистата и как тази машина работи. На схемата, части от картинга са описани и показани в разглобен вид и това улеснява поясненията. Описание на основните функции на машината - Тръгване, спиране  и завиване като се демонстрира на реален картинг.

Постепенно при уроците ще се внасят нови детайли, като по-подробно ще се застъпят - устройство на двигателя, сприрачна и кормилна система. Важно е да се поясни на децата, че картинга не е голяма играчка и че по машината има части, които представляват опасност за здравето.

2.       След приключването на темата с основните части на картинга, се преминава към изучаване на безопасността на пистата и основните правила на този вид спорт: нуждата да се използва каска и предпазен колан; необходимостта да се спазват указанията от персонала на пистата; указания за внимателното и спортсменско провеждане на едно състезание или тренировка; устройство и характеристика на пистата (настилка, мантинели и гуми за безопасност, флагове и тяхното значение) обиколка на пистата или част от нея.

3.       Преди започване на самостоятелната практика и обиколки, всички деца ще трябва да пробват спиране, тръгване и завиване, инструктора да се увери че детето може да спре при рискова ситуация. Тук се започва с инструктора качен на картинга.

При провеждането на тази част от тренировките, поставянето на указателни конуси по пистата дава ясна представа на преподаващия дали детето има нужните реакции и способности за самостоятелно каране. За пример това могат да бъдат – спиране до определена точка/конус, минаване между два конуса, за свикване с габаритите на картинга.

4.      Чак след като сме убедени, че младият пилот умее да спре, тръгне и завие, можем да преминем към 1 обиколка на пистата (първите  обиколки могат отново при нужда  да се направят  заедно с инструктора така че децата да свикнат да боравят спокойно с картинга. По този начин те ще могат да разберат какво прави спирачката, колко сила е нужна за да се завърти волана, колко бързо ускорява картинга при натискане на газта и т.н. Преподаващия също ще успее да провери дали детето има нужда от повече внимание и дали е готово само да управлява картинга.

Децата се пускат при самостоятелното вече каране по един с водещ картинг отпред за по 1 обиколка. След като се изредят всички от групата може да се премине към самостоятелно каране през 10 сек. Интервал.

Времената на уроците може да се фиксират на 45 мин. или на 60 мин, като следващият час ще продължи от мястото на завършване на последният урок. Ще се водят задължително записки от инструктора за всяка група  за развитието по часове на децата.

II. Втори урок (60 минути, 10 обиколки)

1.       При провеждането на втората  тренировка, ще се наблегне повече върху плавното управление на картинга и поддържането на идеалната крива между завоите. Ще се задават въпроси относно предишните уроци, за да се провери дали децата помнят нещо от преподаваното.

След това  се преминава  към „обхождането” на пистата, където да се покажат местата през  които минава идеалната линия. Задължително се започва примерно 5 обиколки с водещ картинг с инструктор, след това се прави разбор на показаните качества, и тогава може да се даде да пробват сами. Пояснява се как да се спазва най-бързата и безопасна крива и връзките между различните завои.

III. Трети урок (60 минути, 10 обиколки)

1.      Третото посещение на детето включва пояснения относно поведението на картинга при малко по висока скорост. Принципите на недозавиване, презавиване, корекция с волана при поднасяне на картинга със или без подаването на газ/спирачка.

Това са техники, който ще да бъдат пояснени и паказани много подробно  с цел да се избегне умишленото изпробване на тези маневри от децата докато управляват картинга.

2.      Практическо показване на евентуални ситуации от недозавиване, презавиване и поднасяне от преподавателя, на място където децата ще имат видимост, и ще са в безопасност.

3.      Отново разделяне на групи от 2/3 деца, които (ако преподавателя прецени за уместно) да бъдат стимулирани леко да увеличат темпото на своите обиколки. Провеждат се 5 обиколки, като преподавателят наблюдава за грешки или пропуски при управлението на картинга, движейки се след тях.

4.      Децата се събират и заедно правят още 5 обиколки, без придружаващ преподавател, като той отново наблюдава за тяхното поведение на пистата и правилното  управление на картинга.

IV. Четвърти урок (60 минути. 10 обиколки)

1.    Провежда се тест от 5 до 10 елементарни въпроса относно теоретичната материя покрита през последните посещения. Теста може да включва въпроси по устройството на картинга; флагова сигнализация; правила за безопасност на пистата; празна карта на пистата по която са се учили, за да начертаят идеалната крива.

2.    Отново каране с преподавател , примерно 3 - 5 обиколки  с всеки отделно, след това коментар и разбор на грешките, чак тогава отново самостоятелна работа още 5 обиколки, по време на които ще им бъде засечена най-добра обиколка. На база най-добрата обиколка на всеки, младите пилоти ще бъдат класирани в ранглистата на "Академията за млади пилоти".

За състезания е рано още, ще трябва да покарат сами ако имат желание и да съберат опит. Чак тогава при желание може да се включат в организираните  неделни състезания за деца.

Курса завършва с диплома за завършен основен курс по картинг в нашата школа.

 

График за провеждане на обученията

СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК - от 18:00ч.
СЪБОТА - от 10:00ч. и от 11:00ч.
НЕДЕЛЯ - от 10:00ч. и от 11:00ч.