This is an awesome caption for Ezio. Note: This whole image is linked This is an awesome caption for Marcus with a link

Отворено писмо от Росен Даскалов

26 July 2013 14:30

Уважаеми приятели и колеги,

Сезон 2012 приключи  и равносметката, която можем да направим е само една – НЯМА действаща спортна власт в момента, която да работи в услуга на автомобилните клубове и пилоти.
Бяхме свидетели на смяна на управителни съвети и на управители, които не доведоха до никаква промяна. Настоящият управител е заобиколен от хора, които не познават правилниците, не отчитат новостите в развитието,  използват тоталитарни и демагогски методи, не работят в интерес на автомобилния спорт.  Имаше ли шанс той да се справи сам? – отговорът го виждаме и той е - НЕ.

Какво се промени до сега?
Има ли национална телевизия, която да отразява нашия шампионат? Имаме ли средства, получени от спонсори, които да са разпределени между клубовете? Има ли прозрачност за средствата от държавата как са изразходвани? Има ли спортни комисари, които милеята за спорта, познаващи правилниците? Съобразени ли са правилниците за различните дисциплини с реалните условия в България и с желанието на клубовете и пилотите?
Всички знаем отговорите – НЕ!
Всичко започва от това, че представите ни в България за управлението на различните спортове в лицето на федерациите са погрешни.

Какво представлява една федерация?
Сдружение от хора с еднакви цели, ценности и идеали в даден вид спорт, управлението, на която би трябвало да работи в интерес на спортистите. Но фактите в България говорят точно обратното – група хора, застанали веднъж начело на управлението на дадена федерация, я превръщат в собствено дружество, което работи изцяло в техен интерес. По този начин всички видове спортове са ощетени.

Можем ли да променим статуквото?
За нас е недопустимо да гледаме как любимите ни спортове загиват. Няма медийно отразяване, няма рекламодатели, няма пари в спорта, а малкото средства отпуснати от държавата се разходват не по предназначение.

Какво предлагаме?
Свикване на общо събрание с цел промяна на  Устава на БФАС в следните направления:
1. Разделяне на различните дисциплини под шапката на БФАС и разпределяне на всички средства, получени от държавата по равно между тях.
2. Създаване на платени длъжности с ранг заместник председатели на БФАС за всяка една от дисциплините в автомобилния спорт, който пряко да отговаря и присъства на всяко едно състезание.                                     
3. Всяка дисциплина се ръководи от управителен съвет, в който влизат по един представител от всеки клуб, участвал със свои  пилоти в шампионата на предшестващата година. Управителният съвет провежда месечни събрания, на които не е задължително личното присъствие. Членовете на съвета могат да вземат участие в събранието по интернет, с цел минимум организационни и административни разходи. Решенията на управителния съвет се представят чрез заместник председателя на съответната дисциплина на председателя на федерацията и на спортните клубове и пилоти.
4. Управителните съвети на отделните дисциплини сами подготвят и гласуват Правилник за сезона, който при необходимост може да бъде изменян и в рамките на сезона, в интерес на пилотите, сигурността и развитието на спорта.
5. Управителните съвети  избират постоянно съдийско ръководство и секратариат за целия шампионат чрез гласуване.
6. Управителните съвети избират маркетинг-мениджър по дисциплини, който да представлява БФАС пред рекламодатели, институции и спонсори. Маркетинг-мениджърът работи в следните направления:
За отразяване на мероприятията минимум по една телевизия, по възможност национална
Сключване на договор с рекламодатели за цялостна рекламна кампания през сезона, с цел набиране на средства за разпределение между клубовете
7. Разпределяне на средствата
А. Средства , предоставени от държавата – по равно между всички видове дисциплини
Б. Средства от рекламодатели и спонсори - договорените за дадена дисциплина средства от реклама или спонсорство  да се ползват целево само от тази дисциплина и се разпределят  по равно между всички пилоти, съобразно участието им в броя състезания на шампионата.
8. Прозрачност на всички договори и разпределение на средствата, публикуване на сайта на БФАС
9. Председателите на управителните съвети на различните дисциплини договарят директно с организаторите на спортните прояви условията и правилника за провеждането им.

Това е едно отворено предложение и ще се радвам  в тази дискусия да участва всеки пилот, за да може един такъв проект да се реализира по най-правилния начин. Одобрението и финализирането зависи единствено от нас. Нека да оставим на нашите наследници една работеща за интересите на спорта структура.

Надявам се и  на едно разумно и положително отношение към настоящия проект  на хората от сегашното управление на федерацията, които се отъждествяват с желанието за истинска промяна и излизане от негативната посока на развитие на автомобилния спорт.

Моля, желаещите да се включат като съмишленици в представянето на този проект пред медиите и Министерството на физическото възпитание и спорта, да се свържат с нас.

    
   19.11.2012                                                                                                                                                                                                 СК „Русе Кар Моторспорт”
    гр.Русе                                                                                                                                                                                                       Росен Даскалов

« назад